Online dating: hoe zorg je ervoor dat ze zich veilig voelt

dating veiligheid

Voor het vinden van een date heeft het internet een wereld van nieuwe mogelijkheden geopend. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Helaas biedt online daten ook ruimte aan personen met minder positieve bedoelingen. Hier zijn vrouwen meestal het slachtoffer van. Vanwege de beroerde verhalen die de ronde doen zijn vrouwen daarom een stuk wantrouwiger geworden op het internet. Het ligt daarom aan jou als man om bij het online daten dit wantrouwen op een tactische manier weg te nemen. Als je dit succesvol doet zullen vrouwen eerder bereid zijn om online een gesprek met je te voeren, en om vervolgens een date met je aan te durven. 4 belangrijke tips:

1. Laat je identiteit door de datingsite verifiëren

De meeste datingsites bieden je als lid (man of vrouw) de optie om je identiteit door de site te laten natrekken. Dit kan geschieden via je telefoon nummer of je adres. Op de datingsite wordt dan aangegeven dat je een geverifieerd lid bent. Het geeft de vrouwen die in jouw geïnteresseerd zijn alvast een redelijke zekerheid dat je bent wie je zegt dat je bent.

2. Hou tijdens een chat recente foto’s van jezelf bij de hand

Zorg ervoor dat je tijdens een chat met een vrouw naast de foto’s die op je profiel staan ook nieuwe/recente foto’s van jezelf met haar kunt delen. Het is de beste manier om te bewijzen dat jij de persoon bent die op het profiel staat. Mannen met schimmige bedoelingen gebruiken zelden hun eigen foto(s) op datingsites. Ze maken nepprofielen aan met foto’s van anderen, en zijn daarom beperkt in het delen van foto’s. Een bijkomend voordeel van meerdere en recente foto’s is dat vrouwen een goed beeld van je kunnen vormen. Hierdoor hebben ze minder vrees dat ze voor verrassingen komen te staan. Immers, een foto zegt meer dan duizend woorden.

3. Kies een veilige locatie voor de eerste date

Kom zelf met het voorstel om jullie eerste afspraak bij een rustige en overzichtelijke publieke gelegenheid te houden. Een eettentje in een winkelcentrum, een goed verlicht café of een bedaard restaurant bijvoorbeeld. Stel ook zelf voor dat jullie elkaar op de plek ontmoeten. Opper vooral niet dat je haar met de auto bij haar huis kunt ophalen.

4. Wees bedaard op de eerste date

De grootste vrees van vrouwen bij het online daten is slachtoffer te worden van mannen die slechts op een eenmalig seksavontuur uit zijn. Bij een eerste date zijn ze hiervoor erg op hun hoede. Elke handeling en elk woord van jou wordt hiertegen afgezet. Maak daarom extra moeite om bedaard en vertrouwenwekkend over te komen tijdens jullie eerste ontmoeting. Probeer ervoor te zorgen dat ze zelf haar defensieve muur langzaam omlaag brengt.

December 26th, 2015 by